تهیه لباس گرم برای ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه لباس گرم برای ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند

چه خوبه توی این روزهای سرد خیال‌مون راحت باشه که بچه‌های نیازمند هم لباس گرم دارن که از سرما در امون باشن.

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ آبان ۱۳۹۵

174

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.