لباس نو برای دختران دانش آموز

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

لباس نو برای دختران دانش آموز

بهار خندان و شکفتن غنچه های محبت در راه است

105,003,154 ریال

از 105,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

76

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.