تهیه جهیزیه برای دانشجوی مستعد

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه جهیزیه برای دانشجوی مستعد

کمک کنیم تا ۲ جوان سریعتر زندگی مشترک‌شان را آغاز کنند.

50,400,000 ریال

از 50,400,000 ریال هدف

موفق شد

۰۲ خرداد ۱۳۹۶

51

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.