تهیه موادغذایی سالانه خانواده‌های نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه موادغذایی سالانه خانواده‌های نیازمند

کمک کنیم سال نو لااقل دغدغه موادغذایی نداشته باشن

90,000,000 ریال

از 90,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ فروردین ۱۳۹۶

166

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.