تهیه موادغذایی سالانه خانواده‌های نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه موادغذایی سالانه خانواده‌های نیازمند

کمک کنیم سال نو لااقل دغدغه موادغذایی نداشته باشن

‎ریال90,000,000

از ‎ریال90,000,000 هدف

موفق شد

۱۴ فروردین ۱۳۹۶

166

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.