تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

آرام روانشاد

تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

کمک به پیرزنی تنها برای از دست ندادن خانه اش

107,600,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

موفق شد

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.