ضیافت الهی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

ضیافت الهی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار)

تهیه مواد غذایی جهت زنان سرپرست خانوار

65,200,000 ریال

از 65,200,000 ریال هدف

موفق شد

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.