تهیه جهیزیه برای دختری روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه جهیزیه برای دختری روستایی

حمایت کنیم از زوجی جوان تا ازدواج کنند و آینده‌ای روشن رقم بزنند

63,130,000 ریال

از 63,130,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ دی ۱۳۹۶

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.