تهیه جهیزیه زوج نیازمند از خانواده های ایتام

خیریه رهپویان حضرت حجت بن الحسن العسگری (عج)

تهیه جهیزیه زوج نیازمند از خانواده های ایتام

زمان زیادی تا ازدواج این عزیز که از دختران یتیم تحت پوشش این موسسه است باقی نیست و امیدمان به خداست و دستان پر مهر شما بزرگواران

14,015,000 ریال

از 56,000,000 ریال هدف

تا پایان

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.