آبرسانی و ساخت سرویس‌بهداشتی برای مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

آبرسانی و ساخت سرویس‌بهداشتی برای مناطق محروم

حدود ۷۵ خانوار در این منطقه از آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و حمام محروم هستند.

83,800,000 ریال

از 83,800,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.