طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

نیکوکاری ‌مهربانه

طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

در ماه مهمانی خدا، سفره های بی رنگ را رنگین کنیم

70,085,000 ریال

از 70,085,000 ریال هدف

موفق شد

۰۵ تیر ۱۳۹۷

46

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.