طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

نیکوکاری ‌مهربانه

طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

در ماه مهمانی خدا، سفره های بی رنگ را رنگین کنیم

30,950,000 ریال

از 70,085,000 ریال هدف

2 روز

تا پایان

42

مشارکت‌کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.