تهیه کنتور برق جهت تکمیل ساختمان اسکان کودکان بی سرپرست

خیریه فرهنگی تربیتی شمیم باران

تهیه کنتور برق جهت تکمیل ساختمان اسکان کودکان بی سرپرست

تهیه و نصب کنتورهای برق ساختمان برای محل اسکان کودکان بی سرپرست

‎ریال376,400,000

از ‎ریال376,400,000 هدف

موفق شد

۰۳ خرداد ۱۴۰۳

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.