تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های نیازمند کازرون

بنیاد چتر خوشبختی

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های نیازمند کازرون

با لطف و توجه ما، یخ‌های زندگی‌شان آب می‌شود.

40,000,000 ریال

از 40,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

49

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.