خرید ویلچر برای معلولین

موسسه خیریه پیام امید دشتستان

خرید ویلچر برای معلولین

قصد داریم برای پنج نفر معلول ویلچر تهیه کنیم.هدف ما کمکی هرچند جزیی به فرد معلول میباشد.

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ دی ۱۳۹۸

46

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.