مشارکت در تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

نیکوکاری ‌مهربانه

مشارکت در تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

وقتی نو عروس لبخند رضایت بزنه، یه دنیا می‌ارزه!

60,000,000 ریال

از 60,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.