جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

نیکوکاری ‌مهربانه

جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

احسان هنری نیست به امید تلافی؛ نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید

85,150,000 ریال

از 157,290,000 ریال هدف

2 روز

تا پایان

52

مشارکت‌کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.