جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

نیکوکاری ‌مهربانه

جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

احسان هنری نیست به امید تلافی؛ نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید

157,290,000 ریال

از 157,290,000 ریال هدف

موفق شد

۰۵ تیر ۱۳۹۷

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.