راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

بیایید با حمایت از این پروژه زمینه فعالیت زنان سرپرست خانوار را فراهم کنیم

57,300,000 ریال

از 57,300,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ بهمن ۱۳۹۷

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.