ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

هر کتاب تجربه‌ای مفید در زندگی یک انسان است.

25,000,000 ریال

از 25,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

76

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.