ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

هر کتاب تجربه‌ای مفید در زندگی یک انسان است.

‎ریال25,000,000

از ‎ریال25,000,000 هدف

موفق شد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

76

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.