تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

کمک کنیم دختری یتیم وسایل خونه‌ش رو زیبا و باعشق بچینه

‎ریال64,620,000

از ‎ریال64,620,000 هدف

موفق شد

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

95

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.