تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

کمک کنیم دختری یتیم وسایل خونه‌ش رو زیبا و باعشق بچینه

64,620,000 ریال

از 64,620,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

95

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.