تامین ۱۰۰ سبد کالای نوروزی به مستمندان

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین ۱۰۰ سبد کالای نوروزی به مستمندان

نوروز رقص زیبای دلهای پر از مهربونیه

60,000,000 ریال

از 60,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

65

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.