سفره مهربانی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانواده)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

سفره مهربانی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانواده)

تهیه 40 بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانواده

60,000,000 ریال

از 60,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

34

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.