تهیه یخچال وفرش واجاق گاز ضروریات یک شروع

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

تهیه یخچال وفرش واجاق گاز ضروریات یک شروع

بدون چرخ گوشت واطو وآبمیوه گیر ولباسشویی وجاروبرقی هم میشود زندگی مشترک را شروع کرد ولی بدون فرش ویخچال واجاق گاز نه.

4,800,000 ریال

از 48,400,000 ریال هدف

تا پایان

11

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.