تامین هزینه بخشی از مبلغ رهن منزل برای یک پدر زحمتکش

آیدا عباس زاده

تامین هزینه بخشی از مبلغ رهن منزل برای یک پدر زحمتکش

پدری با اخلاق و زحمتکش که در شرکتی به شغل رانندگی مشغول است نیازمند فوری کمک جهت تأمین قسمتی از هزینه رهن خانه قبل از شروع مدرسه هاست

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.