ساخت و تجهیز کتابخانه برای روستاهای محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

ساخت و تجهیز کتابخانه برای روستاهای محروم

مهربانه در نظر دارد به یاری شما خیرین، اقدام به جمع‌آوری کمک برای ساخت و تجهیز کتابخانه برای کودکان روستاهای محروم نماید.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

78

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.