راه اندازی کسب و کار مجازی برای جوانی نیازمند و مستعد

یعقوب ذاکری درباغی

راه اندازی کسب و کار مجازی برای جوانی نیازمند و مستعد

آموزش، توانمندسازی و ایجاد کسب و کار اینترنتی( طراحی و گرافیک) برای یک جوان مستعد و نیازمند بخش بندزرک شهرستان میناب

37,705,000 ریال

از 37,700,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ دی ۱۳۹۸

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.