راه اندازی کسب و کار مجازی برای جوانی نیازمند و مستعد

یعقوب ذاکری درباغی

راه اندازی کسب و کار مجازی برای جوانی نیازمند و مستعد

آموزش، توانمندسازی و ایجاد کسب و کار اینترنتی( طراحی و گرافیک) برای یک جوان مستعد و نیازمند بخش بندزرک شهرستان میناب

‎ریال37,705,000

از ‎ریال37,700,000 هدف

موفق شد

۱۴ دی ۱۳۹۸

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.