تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

می شود زمستان را برای این عزیزان گرم و زیبا کنیم

43,200,000 ریال

از 56,000,000 ریال هدف

تا پایان

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.