تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

خیریه رهپویان حضرت حجت بن الحسن العسگری (عج)

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

از شما نیک اندیشان و مهربانان در خواست داریم تا دختری را خوشحال و آبرومند به خانه بخت برسانید.

43,840,000 ریال

از 43,840,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ آذر ۱۳۹۶

44

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.