اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

نیکوکاری ‌مهربانه

اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

راه‌اندازی کتابخانه برای ۱۵ مدرسه محروم هرمزگان

53,500,000 ریال

از 53,500,000 ریال هدف

موفق شد

۰۷ آذر ۱۳۹۶

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.