اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

نیکوکاری ‌مهربانه

اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

راه‌اندازی کتابخانه برای ۱۵ مدرسه محروم هرمزگان

‎ریال53,500,000

از ‎ریال53,500,000 هدف

موفق شد

۰۷ آذر ۱۳۹۶

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.