تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

کمک کنیم خانواده‌های محروم، غذای سالم و مقوی داشته باشند.

62,700,000 ریال

از 62,700,000 ریال هدف

موفق شد

۲۴ اسفند ۱۳۹۵

93

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.