تو آن ناجی حیوانات باش

نیکوکاری ‌مهربانه

تو آن ناجی حیوانات باش

همه ما با کارتون‌های بچگی که شخصیت‌هاشون حیوانات مختلف بودن کلی خاطره داریم اما در دنیای واقعی هستن انسان‌هایی که آزارشون ‌می‌دن.

24,500,000 ریال

از 24,500,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ آبان ۱۳۹۶

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.