پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

اردوی آمادگی کنکور برای دانش آموزان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند

120,000,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

271

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه یک ترم تحصیل پنج دانشجوی نیازمند

33,500,000 ریال

از33,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

210,000,000 ریال

از210,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

109

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

105,055,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

195

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

توسعه و گسترش پلتفرم مهربانه

78,480,000 ریال

از78,480,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

94

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حامی قهرمانان

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه حلاجی برای کارگاه دوزندگی

36,975,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

37%

موفقیت

لغو شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

24,000,000 ریال

از24,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز سالن ورزشی معلولین

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و عصا برای 38 معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

212

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

64,620,000 ریال

از64,620,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

95

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

58,700,000 ریال

از58,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

83

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دانشجوی مستعد

50,400,000 ریال

از50,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

233,500,000 ریال

از233,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

415

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

2,703,750,000 ریال

از2,703,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

137

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری خندان برای کودکان زلزله زده کرمانشاه

1,118,014,000 ریال

از1,118,014,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

61,000,000 ریال

از61,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

142

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازی زنان سرپرست‌خانواده

48,900,500 ریال

از48,900,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

122

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

بازگرداندن پدر به آغوش گرم خانواده

30,070,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

کمک به بیماران ALS (کانال کمک‌رسانی چالش سطل یخ)

200,661,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

580

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

66,010,000 ریال

از116,000,000 ریال مورد نیاز

57%

موفقیت

لغو شد

320

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

30,100,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بالابر خانگی (حمل بیمار)

26,290,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

105%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

9,591,000 ریال

از57,000,000 ریال مورد نیاز

17%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

80,000,113 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

157

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

39,000,000 ریال

از39,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

100,050,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

540

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

3,612,000 ریال

از3,610,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

116

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

15,390,000 ریال

از15,390,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین تغذیه برای قوهای مهاجر

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تو آن ناجی حیوانات باش

24,500,000 ریال

از24,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

74,830,000 ریال

از74,830,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

10,120,000 ریال

از10,120,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من

20,003,322 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه موقت برای خانواده ای بی سرپرست در بم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه وسایل گرمایش خانه برای چند خانواده نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

445

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

50,000,001 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

291

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه تهیه غذا برای خانواده های نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

112

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

130

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

مرمت یک کلاس درس فوری واضطراری

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

117

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر دبستانی در روستای خسرج مزبان

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

97

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به ۴ مدرسه در کتیج

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

84

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مرمت و بازسازی خانه خشتی در روستای مروار

12,820,000 ریال

از43,700,000 ریال مورد نیاز

29%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده