پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

70,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

106,960,000 ریال

از106,960,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف برای کودکان بی‌سرپرست

72,500,000 ریال

از72,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

111

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

104

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و كفش براي دختران مستعد

105,000,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

92

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

81

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

تهیه کولرگازی برای مرکز آموزشی-توانبخشی رعد گیلان

26,400,000 ریال

از26,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کولرگازی برای مرکزتوانبخشی معلولین ذهنی

76,000,000 ریال

از76,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

100

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

71,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه ای به وسعت مهر بسازیم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده
تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

45,322,997 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

65,270,000 ریال

از64,520,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

5,131,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

لغو شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کنندهتصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان پدر خانواده

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

60

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدری بیمار

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

127

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان سرطان یه دختر کوچولو

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سوختگی شدید دختربچه‌های طبسی

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

72

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

5,500,000 ریال

از5,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

18,000,000 ریال

از18,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

66

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

55,000,000 ریال

از55,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

100,090,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

:برو به صفحهتصویر-کم حجم

تهیه ۶ بخاری برای خانواده‌های نیازمند

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی-خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

102,000,000 ریال

از102,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد موادغذایی ویژه ماه رمضان

33,416,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

33%

موفقیت

لغو شد

165

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

34,320,000 ریال

از34,320,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

110

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه آبرسانی به محله‌ای در سیستان و بلوچستان

49,400,000 ریال

از49,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

101,950,000 ریال

از101,950,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

132

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و تجهیز مدرسه روستایی

40,860,000 ریال

از40,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

68

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

112,020,000 ریال

از112,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پناه خانواده‌ای بی‌سرپناه باشیم

70,757,374 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده