پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

75

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

114,600,000 ریال

از114,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

246

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

198

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم التحریر برای کودکان سیستان و بلوچستان

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

146

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

21,860,000 ریال

از113,542,000 ریال مورد نیاز

19%

موفقیت

لغو شد

61

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

34,000,000 ریال

از34,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

12,405,000 ریال

از88,328,500 ریال مورد نیاز

14%

موفقیت

لغو شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

53,500,000 ریال

از53,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

ساخت سرپناه برای معلولین و از کارافتادگان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای کودکان معلول

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

80

حمایت کننده


تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

47,000,000 ریال

از47,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری از روستا

65,400,000 ریال

از65,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

43,840,000 ریال

از43,840,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

59,010,000 ریال

از59,010,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری روستایی

63,130,000 ریال

از63,130,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کنندهتصویر-کم حجم

کمک فوری- تامین هزینه بیمارستان یک مادر سرپرست خانوار

15,380,000 ریال

از15,380,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

52,000,000 ریال

از52,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

98

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

50,200,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سیسمونی برای نوزاد یتیم

14,776,700 ریال

از14,776,700 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کنندهتصویر-کم حجم

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

65

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,070,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

88

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

39,500,000 ریال

از39,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

78

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن، شلوار و کفش برای ۲۰۰ کودک نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

391

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای کودکان اسلامشهر

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

160

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لباس نو برای کودکان کار

80,020,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

:برو به صفحهتصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

174

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه خانواده‌های نیازمند

50,014,064 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

190

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

100,140,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عیدی برای 20 خانواده نیازمند سیستان بلوچستانی

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

:برو به صفحه

تصویر-کم حجم

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

100,050,000 ریال

از100,050,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز و راه اندازی استودیو ناشنوا خبر

3,500,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

18,530,000 ریال

از18,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده