پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده