پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

جمع آوری کمک جهیزیه یک زوج جوان بی بضاعت

4,368,070 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

8%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

6

حمایت کننده