پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

355,447,336 ریال

از1,680,000,000 ریال مورد نیاز

21%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

212

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

274,691,500 ریال

از12,600,000,000 ریال مورد نیاز

2%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

155

حمایت کننده