214,455,680,658 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

24

استان تحت حمایت

345

پروژه موفق

3

پروژه در حال اجرا


دسته‌بندی‌های محبوب

دسته‌بندی‌هایی که بیشترین تعداد پروژه را دارند.