19,381,092,022 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

22

استان تحت حمایت

234

پروژه موفق

6

پروژه در حال اجرا