217,851,640,018 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

24

استان تحت حمایت

358

پروژه موفق

0

پروژه در حال اجرا


دسته‌بندی‌های محبوب

دسته‌بندی‌هایی که بیشترین تعداد پروژه را دارند.