217,054,390,018 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

24

استان تحت حمایت

355

پروژه موفق

3

پروژه در حال اجرا


دسته‌بندی‌های محبوب

دسته‌بندی‌هایی که بیشترین تعداد پروژه را دارند.