16,837,013,048 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

21

استان تحت حمایت

207

پروژه موفق

4

پروژه در حال اجرا