تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

موسسه نیک تعالی پیشرو

تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

کمک کنیم تا یه مدرسه جدید تو منطقه ای محروم برای کودکان بی بضاعت ساخته و تکمیل بشه.

‎ریال49,500,000

از ‎ریال49,500,000 هدف

موفق شد

۱۴ آذر ۱۳۹۴

75

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.