تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

موسسه نیک تعالی پیشرو

تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

کمک کنیم تا یه مدرسه جدید تو منطقه ای محروم برای کودکان بی بضاعت ساخته و تکمیل بشه.

49,500,000 ریال

از 49,500,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ آذر ۱۳۹۴

75

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.