تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

نیوشا (محکن)

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

لذت شنیدن صدای پر مهر مادر و پدر را به نوزادی هدیه کنیم

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ مهر ۱۳۹۴

88

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.