تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

کودکان سیل زده کن و سولقان نیازمند حمایت ما هستند

50,010,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۴

74

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.