تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

نیوشا (محکن)

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

تجهیز کلاس کودکان کم شنوا به دستگاه FM برای مشارکت بیشتر آن ها در بازی های اجتماعی

20,000,000 ریال

از 20,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۳ مرداد ۱۳۹۴

65

مشارکت‌کننده


این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.