تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

نیوشا (محکن)

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

تهیه دومین سمعک از کمپین "تهیه 12 سمعک برای کودکان بی بضاعت"

15,070,000 ریال

از 15,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

52

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.