تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

نیوشا (محکن)

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

درمان بموقع کم شنوایی در نحوه تکلم و آموزش زبان کودکان تاثیر بسزایی داره!

‎ریال15,000,000

از ‎ریال15,000,000 هدف

موفق شد

۰۱ خرداد ۱۳۹۴

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.