تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

نیوشا (محکن)

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

درمان بموقع کم شنوایی در نحوه تکلم و آموزش زبان کودکان تاثیر بسزایی داره!

15,000,000 ریال

از 15,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۱ خرداد ۱۳۹۴

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.