تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

گاهی درمان نکردن یک زخم کوچک، فاجعه می سازد.

‎ریال30,100,000

از ‎ریال30,000,000 هدف

موفق شد

۱۸ خرداد ۱۳۹۴

76

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.