تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

گاهی درمان نکردن یک زخم کوچک، فاجعه می سازد.

30,100,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ خرداد ۱۳۹۴

76

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.