تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

تجهیز 10 دستگاه کامپیوتر، کلاس طراحی گرافیک پیشرفته برای توان یاب های جسمی و حرکتی موسسه خیریه رعد

‎ریال210,000,000

از ‎ریال210,000,000 هدف

موفق شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۴

109

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.