تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

تجهیز 10 دستگاه کامپیوتر، کلاس طراحی گرافیک پیشرفته برای توان یاب های جسمی و حرکتی موسسه خیریه رعد

210,000,000 ریال

از 210,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۴

109

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.