هزینه‌های درمان محمد حسام

موسسه خیریه غیردولتی حمایت از کودکان بی‌پناه «کمک»

هزینه‌های درمان محمد حسام

کمک به پدر محمدحسام برای تامین هزینه‌های درمان او

‎ریال64,600,000

از ‎ریال64,600,000 هدف

موفق شد

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

28

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.