تهیه ماشین لباسشویی برای دو مادر سرپرست خانواده

خیریه پیام امید

تهیه ماشین لباسشویی برای دو مادر سرپرست خانواده

می خواهیم برای 2 مادر سرپرست خانوار 2 دستگاه ماشین لباسشویی تهیه کنیم

‎ریال11,500,000

از ‎ریال337,700,000 هدف

تا پایان

7

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.