اینبار کمپین #عید_همه فقط برای مناطق سیل‌زده بلوچستان

انجمن روشنگران فردای کودک کوشا (ارفک)

اینبار کمپین #عید_همه فقط برای مناطق سیل‌زده بلوچستان

اینبار تمامی مشارکت‌های جمع‌آوری شده برای کمپین #عید_همه صرف نیازهای حیاتی مردم سیل‌زده بلوچستان خواهد شد

‎ریال322,600,000

از ‎ریال322,600,000 هدف

موفق شد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

44

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.